جنبش سبز در تعریف کلی به مجموعه ی اعتراضات مردمی به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 اطلاق می شود. هرچند تعریف این جنبش به علت وسعت و گوناگونی اهداف و ایده ها ممکن نیست، اما در سال های گذشته، رنگ سبز، که ابتدا رنگ کارزار انتخاباتی میرحسین موسوی بود، به نمادی از امید و مقاومت برای اصلاح امور سیاسی ایران بدل گشته است.

هنر سبزها آرشیوی جامع و نمایشگاهی آنلاین از آثار هنری خلق شده در بازه ی زمانی پیش و پس از انتخابات (1390-1388) است. آثار جمع آوری شده در این پایگاه، تنها قسمتی از کل آثاری است که در محیط های مجازی منتشر شده اند. معیار انتخاب آنها تنها تولید شدن برای حمایت از جنبش سبز نبود؛ بسیاری از آثاری که به هر شکلی مورد استفاده ی حامیان این جنبش بوده اند نیز، در این مجموعه جمع آوری شده اند. در این نمایشگاه دائمی آنلاین، جدای از طبقه بندی آثار هنرمندان حرفه ای، آماتور و شهروند-خبرنگاران، منابعی به منظور تقویت مباحثات نظری پیرامون مبارزه و پایداری به وسیله ی هنر ارائه خواهد شد.

هنر چیست غیر از مبارزه‌ای علیه بی­رحمی زندگی؟

اَلدوس هاکسلی

جستجو بر اساس کلید واژه جستجو پیشرفته در آثار هنری