تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان شغال برادر سگ زرد!
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

شیخ بذله گو و مهندس معمار در کنار یک سفره هفت سین در حال گفتگو با یکدیگر هستند.

 

شیخ بذله گو : عرض کنم خدمت شما که تعطیلات بد نیست یک حال و هوایی عوض کنیم، مهندس!

 مهندس معمار : من از خونم بیرون نمیرم

 شیخ بذله گو گفت : نکنه ترسیدی کلک؟

 مهندس معمار : نه اصلا ، من یک فرد انقلابی هستم

 شیخ بذله گو : شمال، لب ساحل بد نیست، کیفی داره ها

 مهندس معمار: دلت باز کتک می خواد

 شیخ بذله گو : نه! نقشه ای به ذهنم رسید

 مهندس معمار: چه نقشه ای ؟ مثل بحث خلیج عربی نشه هالو

 شیخ بذله گو : به من میگی هالو ، برو چیز چیزتو جمع کن ...!

 مهندس معمار: الان جای این حرف ها نیست، بگو نقشه ات چیه؟

 شیخ بذله گو : وضعیت کنار ساحلو که تا حالا دیدی؟

 مهندس معمار : خب ، آره خیلی هم بد نیست!

 شیخ بذله گو :سناریو تجاوز حسابی میگیره،نه؟

 مهندس معمار : آره میگره،چرا به فکر خودم نرسیده بود هالو

 شیخ بذله گو : آخه تو مغزت فقط چیزه!

 مهندس معمار : ولی یکی باید داوطلب برای قبول تجاوز بشه

 شیخ بذله گو : ایندفعه تو یا یکی از نزدیکانت باید برای جنبش هزینه بده

 مهندس معمار : بیخود، چون تجربه شما تو این موارد بیشتره!

 شیخ بذله گو : نه دیگه خیلی تابلو شده ، افکار عمومی که هالو که نیستند!

 مهندس معمار : یکی از هوادارها اینکارو بکنه

 شیخ بذله گو : همه که توکلی نیستند که روسری سرشون کنند

 مهندس معمار : پس بی خیال بشیم!

 شیخ بذله گو : نه ،اصلا خودم جور میکنم

 مهندس معمار : چه جوری هالو!

 شیخ بذله گو : بس کن چیز به چیز شده

 مهندس معمار : معذرت میخوام ، دست خودم نیست،عصبی شدم

 شیخ بذله گو : خواهش میکنم چیز جان

 مهندس معمار : خب چه جوری می خوای این سناریو رو اجرا کنی؟

 شیخ بذله گو : سناریو تجاوز دو ماهی قرمز چطوره؟

 مهندس معمار : منظور؟، حرف مفت میزنی ، از کجا ثابت کنیم؟

 شیخ بذله گو : عکس میگیرم یواشکی،کف کردی ؟ دیدی حالا خودت هالو هستی

 مهندس معمار: واقعا هالو هستی

 شیخ بذله گو : چه چطور؟

 مهندس معمار : چون هالو هستی

 شیخ بذله گو : دیگه باهات صحبت نمی کنم

 مهندس معمار: به درک هالو....!!!

 شیخ بذله گو : من که گفتم یواشکی؟

 مهندس معمار :نه این غیر اخلاقیه هالو

 شیخ بذله گو : چیز به چیز شده برای من حرف از اخلاق نزن ، جلوی قاضی و ملق بازی ؟!!! درضمن اینقدر نگو به من هالو، اذیت میشم

 مهندس معمار : من میگم بی خیال بشیم،حوصله دردسر داری

 شیخ بذله گو : مگه نگفتی امسال باید استقامت داشت

 مهندس معمار : البته، ولی من با قایق کوچک تو ، تو چاه نمیرم!

 شیخ بذله گو : بیانیه منو مسخره میکنی؟

 مهندس معمار : واقعا به نظر خودت بیانیه هات خنده دار و مسخره نیست

 شیخ بذله گو : معلومه که نه، برو ببین بیانیه های من بیشتر تو فرنگ تیتر یک میشه یا تو چیز چیز!

 مهندس معمار : برو هالو، فکر کردی من نمی فهم که تو واقعا آرات از آرای باطله هم کمتر بوده

 شیخ بذله گو : خودم هم می فهمم، حالا خیت شدی چیز جان!

 مهندس معمار : واقعا خودت می فهمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پس چرا اینقدر شلوغ میکنی؟

 شیخ بذله گو : من هم یکی مثل تو بدون حتی یک دلیل‌‌!

 مهندس معمار : ولی من واقعا معتقدم تقلب شده هالو

 شیخ بذله گو : اگه راست میگی بگو جون ننه جونت!

 مهندس معمار : چرا پای خانواده رو وسط میکشی

 شیخ بذله گو : دیدی دروغ می گفتی

 مهندس معمار : اصلا دلم می خواد‌‌‌‌‌‌، به تو چه 

شیخ بذله گو : پس من سگ زرد و توهم برادرم شغال هستی!درسته؟

 مهندس معمار : شاید! ، میگم چیز جدید منو حال کردی؟ بیانیه جدیدو میگم

 شیخ بذله گو : تکه ایرانی های خارج از کشورت خیلی تاریخی بود! 

مهندس معمار: منظورت چیه شیخ؟

 شیخ بذله گو : کلک! غیر مستقیم اظهار تشکر از خارج نشینان ضد انقلاب اهم از منافقین و سلطنت طلبها، کمونیست ها ، سکولارها و...

 مهندس معمار : پس تو هم منظورمو فهمیدی هالو

 شیخ بذله گو : واقعا بی ادبی، ادب مرد به از دولت اوست اینه فلان فلان شده

 مهندس معمار : خب شغال هم برادر سگ زرده دیگه هالو، هاهاهاهاهاها!!!!!!