تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان پیش گویی اختاپوس
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از نقدنیوز، با توجه به پیش بینی صد در صد درست اختاپوش آلمانی در مسابقات جام جهانی ، گروهککک سبزها در اظهار نظری جدید مدعی شدند قبل از انتخابات خرداد 88  ، این اختاپوس پیروزی میرحسین موسوی را در انتخابات پیش بینی کرده بود!!!