تاریخ دسترسی: 92/04/05
عنوان اخراج علی کریمی
خالق اثر ناشناس
منبع جنبش ضد سبز اموی

باخبر شدیم آقای مهندس چیز یکی از سران بالامرتبه فتنه سبز اموی در پی اخراج یکی از حامیان فوتبالیست خودش به نام علی کریمی طی بیانیه ایی اعلام کردم: آقای علی کریمی ،شما یکی از استوارترین و خداجوترین طرفداران ما بودید و حتی در بازی ملی با مچ بند سبز از ما جمایت کردید و حالا به خاطر گناه نکرده شما را از تیم خودت اخراج کردند،کدام قانونی اجازه می دهد شما را فقط به خاطر یک بطری آب که لابد تشنه شده بودی و می خواستی جرعه ایی بنوشی ،از یک تیم اخراجت بکنند من از سازمان ملل خواهم خواست به خاطر عدم رعایت حقوق بشر ،ایران را تحریم بکنند،جالا که از کار بی کار شدی دوباره به طرف ما برگردد و ما با پولهای دانشگاه آزاد کمکت می کنیم که بی پول نمانی ، ما همگی حامی تو هستیم و روز قدس منتظریم که در میان جلبک های سبز با بطری آب در راهپیمایی شرکت بکنی و نگران هیچ چیز نباش چون ما تو را از جمع خودمان اخراج نخواهیم کرد

 آقای کریمی ما در روز قدس با بطری آب منتظر شما هستیم حتماً بیا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 مهندس چیز خان - ممل خان تمدن- مهدی فراری پولدار - شیخ بی سواد