تاریخ دسترسی: 91/08/14
عنوان قلاده های طلا
خالق اثر ابوالقاسم طالبی
منبع یوتیوب