از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان با پول تو جیبی خودش برای دخترخانومها چادر میخره / کاریکاتور
خالق اثر مازیار بیژنی
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان توهمات مهندس / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان خنداندن مردم با كروبی و میرحسین ممنوع! / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان مردی که به عبا شکلاتی مشهور هست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان لوک خوش شانس به هدف میزنه / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان اندر حکایت تولد چیز ابریشم / کاریکاتور
خالق اثر انصار مبارز
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان تقسیم کار در بین سران فتنه / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر محمدرضا شهبازی
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان چگونه از یک افتضاح سبز جلوگیری کنیم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی