از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان جنبش سبز مخملی/قسمت اول / پویا نمایی (انیمیشن)
خالق اثر مازیار بیژنی
منبع کارتون بلاگ
عنوان روزگاری سبز رنگی شاد بود / شعر
خالق اثر محسن ن.
منبع فتنه ی سبز
عنوان پیش فروش ساندیس های راهپیمایی 22 بهمن / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر محسن رحیمی
منبع فتنه و بصیرت
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر رضا ساسانیان
منبع فتنه و بصیرت
عنوان پایان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر رضا ساسانیان
منبع مقاومت گرافیک