لیدا شرافتمند

 

لیدا شرافتمند یک هنرمند با استعداهای متفاوت است که به خلق آثار نقاشی، جواهرات و مجسمه­های مینیاتوری پرداخته است. همچنین اشعارش در سراسر جهان مورد ستایش واقع شده اند. او راه هنری خویش را با خلق نقاشی­هایی حاوی پیام­های متفاوت آغاز کرده است. او نقاشی­هایش را با سازمان­های  بین­المللی و مردمی که در زمینه­ی صلح و حقوق بشر فعالیت می­کنند مربوط ساخته است. از وی نقاشی­هایی در حمایت از جنبش سبز منتشر شده است.

 

منبع

تاریخ دسترسی: 1391/8/10