تاریخ دسترسی: 90/03/26
عنوان زبان آتش / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز