تاریخ دسترسی: 89/10/04
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد سالگرد واقعه ی کوی دانشگاه
منبع خاکستر سوزان