تاریخ دسترسی: 90/09/22
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد سالگرد واقعه ی کوی دانشگاه
منبع خاکستر سوزان