تاریخ دسترسی: 90/01/22
عنوان بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز