تاریخ دسترسی: 90/03/27
عنوان فراخوان سیزده آبان / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده آبان سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز