تاریخ دسترسی: 89/08/16
عنوان به یاد امیر جوادی فر / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز