تاریخ دسترسی: 90/09/29
عنوان فراخوان 13 آبان / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر حسین تراز
رویداد سیزده آبان سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز