تاریخ دسترسی: 89/08/11
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد خاکسپاری سهراب اعرابی
منبع رادیو آزاد اروپا