تاریخ دسترسی: 89/09/17
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع ایرانیان