تاریخ دسترسی: 90/03/21
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع رادیو فردا