تاریخ دسترسی: 90/03/08
عنوان انرژی هسته ای / شعر
خالق اثر محمدرضا عالی پیام (هالو)
منبع ترانه های سبز

امشب از بهر خدا یادم بکن

از غم و از رنج آزادم بکن

هستی من از انرژی شد تهی

با انرژی هسته ای شادم بکن

...

کم با دل بینوای من بازی کن

هی عشوه گری و ناز و طنازی کن

تحریم مکن مرا ز نوش لب هات

برخیز به بوسه ای غنی سازی کن

...

آن هیکل رعنا و تک ت ما را کشت

آن پنجه ی نرم و نازک ت ما را کشت

با پنجه خود زدی به من یک سیلی

پنج به علاوه ی یک ت مارا کشت

...

دیشب سر شام برق ما رفت که رفت

اوضاع من و عیال من شد هشلفت

بر سفره چراغ گرد سوزی بنهاد

یعنی به میان سفره مان آمد نفت

...

آنان که به احمدی نژاد مفتخرند

هرگز تو مپندار که هالو و خرند

دیروز در خانه ی او جمع شدن

شاید دو ، سه تا گوجه فرنگی بخرند