تاریخ دسترسی: 90/02/07
عنوان فیها خالدون / شعر
خالق اثر محمدرضا عالی پیام (هالو)
منبع ترانه های سبز

خم شده پشت نحیف جمله ی مستضعفون

از فشار بی حد و اندازه ی مستکبرون

عده ای ألطائبون العابدون الحامدون

سائهون الراکعون الساجدون الآمرون

گفتم آخر این چه اوضاعی ست ای ألآمرون

این نباشد آن چه ما کانوا به تستبشرون

این مدینه فاضله باشد که أنّا توعدون؟

گفت این هذا الذی کنتم به تستعجلون

گفتم از چه تند می رانی خر خود را چنین

در جوابم گفت چون إنا لنحن الغالبون

گفتمش قدری به ملت ده ز ممّا یجمعون

گفت هر کس می خورد روزی ز ممّا تکسبون

گفتم از چه گشته ای بر مردمان ذی انتقام

گفت چون أم أبرموا أمرَا فَأنّا مبرمون

گفتم این شلاق ها بر گرده ی مردم ز چیست

گفت ما إنّا هدیناهم لعلّ تهتدون

گفتمش آیا بهشت زورکی ما را دهی

گفت ما خیر شما خواهیم و أنتم معرضون

گفتمش یبقی به کفر ملک و لا یبقی به ظلم

خوش درخشیدی ولی چون دولت مستعجلون

بسته ای اغلال فی اعناق ملت تذهبون

بعد هم خوشحال می خندی و کنتم تفرحون

گفت هر کس را که قدرت هست لا خوفُ علیه

لا یمسّ السوء آن ها را و لا هم یحزنون

گفتم او را "فَخرِجوا" این را که کردی داخلون

گفت آن را می فشارم تا به فیها خالدون

بعد هم چپ چپ نگاهم کرد مغضوب علیّ

زیر لب گفتم به خود انا الیه راجعون