تاریخ دسترسی: 90/01/22
عنوان روزه ی زاهد / شعر
خالق اثر محمدرضا عالی پیام (هالو)
منبع ترانه های سبز

تو ای زاهد که نشناسی خدا را

معمایی است بر ما روزه ی تو

به مال غیر دستانت گشاده است

به نان و آب بسته پوزه ی تو

تو پنداری که با زهد ریایی

به جایی میرسد دریوزه ی تو؟

گمان کردی که همچون گربه کوره

ببارد آسمان از زوزه ی تو؟

خدا داند اگر ملت نداند

که باشد ریگ ها در موزه ی تو

فلک کی می شود برچیند از بن

بساط مکر و کاسه کوزه ی تو

 

خدا هم قات زد... استغفرالله

ز مکر و حیله ی هر روزه ی تو