تاریخ دسترسی: 90/02/04
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-3 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع شمس لنگرودی

پس این فرشتگان به چه کاری مشغولند

که مثل پرندگان راست راست می‌چرخند در هوا

سر ماه

حقوق‌شان را می‌گیرند

پس این فرشتگان به چه کاری مشغولند

که مرگ تو را ندیدند.

کاش پر وبال‌شان در آتش آفتاب تیر بسوزد

ما با ذغال‌شان

شعار خیابانی بنویسیم.

پس این فرشتگان پیر شده

جز جاسوسی ما

به چه کار بد دیگری مشغولند

که فریاد ما به گوش کسی نمی‌رسد.