تاریخ دسترسی: 89/10/01
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-5 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
منبع شمس لنگرودی

سنجاقک‌ها را نکشید آقایان

مرگ مرگ می‌آورد

من یک سنجاقکم

هلیکوپترهای شما سنجاقک نیستند

من یک ماهی‌ام

وقتی که سرخ شده

به تمنا نگاه می‌کند

من یک ماهی سرخم

به پرنده‌ها شلیک نکنید آقایان

مرگ مرگ می‌آورد

حالا که فقط از سوراخ تور نصحیت‌تان می‌کنیم

می‌دانیم در تابه‌‌تان سرخ می‌شویم

اما شما که طیرابابیل را دیده‌اید

ما جز همین پر کوچک‌مان چیزی نداریم

اما سنگ‌هایی که در کف‌مان جا می‌گیرند

چندان بزرگ‌تر از سرتان نیستند

مرگ مرگ می‌آورد آقایان

به ما شلیک نکنید

که شما هم می‌میرید.