تاریخ دسترسی: 89/10/20
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز