تاریخ دسترسی: 89/08/23
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

از این پس بجای واژه نامانوس و غریب اینترنت از واژه پارسی و ایرانی فیلترنت استفاده می كنيم.