تاریخ دسترسی: 89/10/01
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

رییس جمهور: در سال اصلاح الگوی مصرف رای گیری مجدد لازم نیست همان رای های سال قبل را بشمارید.