تاریخ دسترسی: 89/12/10
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

احمدی نژاد ۴ سال بعد: آقای خامنه ای!، من به شما علاقه مندم! این هم مدارک ولی فقیهی شما، بگم چه جوری آیت الله شدی؟ بگم؟ بگم؟!!