تاریخ دسترسی: 89/12/09
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

تست هوش هموطنان همزمان با انتخابات برگزار می شود:  

- رای به احمدی نژاد=ضریب هوشی ۱۰۰۰۰-    

- رای به موسوی=ضریب هوش ۱    

- رای به رضایی=ضریب هوش ندارد    

- رای به کروبی=ضریب هوش ۲۰۰-،دل خوش ۱۰۰۰۰۰۰+