تاریخ دسترسی: 89/09/02
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

جامعه ی جهانی تسلیت خود را به مردم ایران بدلیل فرا رسیدن انتخابات اعلام کرد.