تاریخ دسترسی: 89/09/23
عنوان برای مجید توکلی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع یوتیوب - قدیمی