تاریخ دسترسی: 89/09/14
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز