تاریخ دسترسی: 89/09/01
عنوان ما همه مجید هستیم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع یوتیوب