تاریخ دسترسی: 89/09/20
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

زن بسیجیه 5 قلو زایمان میکنه بهش میگن چرا 5 تا؟ میگه آخه امسال ساله همت مضاعف و کار مضاعفه…