تاریخ دسترسی: 89/09/15
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
منبع ایران کانادا