تاریخ دسترسی: 89/08/15
عنوان برای پدر / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد درگذشت آیت الله العظمی منتظری
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز