تاریخ دسترسی: 90/05/06
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد درگذشت آیت الله العظمی منتظری
منبع دیوارنویس