تاریخ دسترسی: 90/05/05
عنوان برای همه ی نداهای ایران / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر فرامرز اصلانی
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع یوتیوب