تاریخ دسترسی: 90/05/26
عنوان صد سال دیگه / ترانه
خالق اثر یغما گلرویی
منبع تهران سانگ

صد سالِ دیگه ما زنده نیستیم،

دنیا چه شکلی، دنیا چه رنگه؟

تو صلح و شادی نفس می کشه،

یا غرقِ نفرت، یا غرقِ جنگه؟

 

شهرا هنوزم مثلِ قدیما

موندن رو نقشه، یا خراب شدن؟

کوهای یخی، یخ های قطبی

هنوزم هستن یا که آب شدن؟

 

خودکامه ها باز برای دنیا

تصمیم می گیرن، به جای مردم؟

بازم بچه ها، توی بیافرا

گشنه می میرن، تو قحطِ گندم؟

 

هنوزم با پول سنجیده می شن،

آرزوها و قلبِ آدما؟

هنوزم زیرِ پوتینِ قدرت

له می شه رؤیا؟ می لرزه دنیا؟

 

صد سالِ دیگه ما زنده نیستیم،

تا زنده هستیم باید بایستیم!

 

صد سالِ دیگه هنوز کسی هست

که توی خلوت رؤیا ببافه؟

هنوزم خورشید داره می سوزه؟

هنوز آسمون آبی و صافه؟

 

بگو بدونم، صد سالِ دیگه

درختِ سبزی تو دنیا مونده؟

یا جنگلا رو، دونه به دونه،

کبریتِ خشمِ آدم سوزونده؟

 

هنوزم عشق و علاقه یی تو

قلبِ کسی هست، صد سالِ دیگه؟

بازم یه مادر تو شبِ تاریک،

برای بچه ش لالایی می گه؟

 

صد سال دیگه ما زنده نیستیم،

زندگی اما ادامه داره.

شاید که دستِ مردم یه روزی

عدالتو به دنیا بیاره...

 

صد سالِ دیگه ما زنده نیستیم،

تا زنده هستیم باید بایستیم!