تاریخ دسترسی: 90/11/10
عنوان یار دبستانی / پویا نمایی (انیمیشن)
خالق اثر اتحاد برای ایران
منبع یوتیوب