تاریخ دسترسی: 89/07/19
عنوان علی کوچولو دیگه کوچیک نیست / ترانه
خالق اثر یغما گلرویی
منبع کوه اسپروز

علی کوچولو دیگه کوچیک نیست

خوشحال نمی شه با نمره بیست

دیپلم گرفته سر بازی رفته

دنبال کاره هفته به هفته

مادرش غرض داره ته برج دائم کم میاره

رخت می شوره بند میندازه غم داره بی اندازه

با بد خوب می سازه 

تنها دلش می خواد علی

باز بشه کلاس اولی وای وای وای.!

علی کوچولو دیگه کوچیک نیست

دنیاش مثه اون کوچه باریک نیست

دستاش خالیه

دلش پر درده

داره دنبال چاره می گرده

هی کتاب می خونه تو اینتر نت سر گردونه

دائم فیلتر می شکونه

می خونه و می دونه

اینجا مثه زندونه 

دلش می خواد جادو بشه 

باز علی کوچولو بشه وای وای وای!

علی کوچولو دیگه کوچیک نیست

سره راهشه یه تابلویه ایست

یه دانشجویه ستاره داره

دست از رویا هاش بر نمی داره

باباش تو زندونه علی با مردم تو میدونه

علی با مردم تو میدونه 

یه سورودو می خونه

سر اومد زمستونه

پیرهنش غرق خونه

تموم می شه کاره علی تو دله یه گوره جعلی وای وای وای