تاریخ دسترسی: 90/07/05
عنوان نامه به سردار / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر کیوسک
منبع یوتیوب