تاریخ دسترسی: 89/08/11
عنوان ندا / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر سی و سه سال
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز