تاریخ دسترسی: 89/09/04
عنوان میلاد ندا / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز