تاریخ دسترسی: 90/04/12
عنوان به یاد ندا / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز