تاریخ دسترسی: 89/08/02
عنوان علی کوچولو دیگه کوچیک نیست / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز