تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان هاله صلح / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر علی فاتحی (سامان)
رویداد شهادت هاله سحابی
منبع یوتیوب