تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان شهدا شمع محفل بشریت اند / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی