تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان سهراب اعرابی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
رویداد خاکسپاری سهراب اعرابی
منبع نگارخانه ایرانی