تاریخ دسترسی: 89/10/13
عنوان قسم به اسم آزادی / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز