تاریخ دسترسی: 89/11/09
عنوان دوباره سبز می شویم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز